Projekto partneriai

Parodos partneriai

Lietuvos kariuomenė
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Lietuvos nacionalinis muziejus
Lietuvos ypatingasis archyvas
LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejus
Lietuvos kultūros taryba
CRITICAL
LIP2KAI
1323 agency
ats. mjr. Darius Antanaitis.

Informacinis draugas

ŽMONĖS

Autorius

Giedrius Paulauskas

Organizatorius

VDA Dizaino inovacijų centras
Marius Urbanavičius
Rūta Kubiliūtė

Internetinio puslapio dizainas

CRITICAL
Ada Rotomskytė

Internetinio puslapio programuotojas

Vidas Biveinis

Parodos komunikacijos dizainas

CRITICAL
Paulius Budrikis
Mykolas Saulytis

Leidinio dizainas

CRITICAL
Paulius Budrikis
Mykolas Saulytis

Ekspozicijos dizainas

Vladas Suncovas

Fotografai

Ieva Budzeikaitė
Greta Skaraitienė
Tomas Kapočius
Alfredas Pliadis
Darius Petrulaitis
Stasė Butrimienė
Visvaldas Morkevičius

Video klipas

Visvaldas Morkevičius

Gamtos garsų įrašai

Vidmantas Blažys

Scroll to top