Paroda

2020 metais pirmą kartą Lietuvos visuomenei buvo pristatyta atkurta partizanų uniforma

PARODA VYKO NUO
Vasario 20 d.

PARODA VYKO IKI
Kovo 13 d. dėl paskelbto karantino buvo uždaryta
ir atidaryta Birželio 1 d. vienai dienai.

VIETA
Vlniaus dailės akademija
Parodų salė „TITANIKAS“

LIETUVOS KARIUOMENĖS VADO ŽODIS
Generolas leitenantas Valdemaras Rupšys

Kiekvienam kariui ir karininkui uniforma įprasmina priesaiką Tėvynei – visada, visur ir visomis išgalėmis tarnauti Lietuvai, besąlygiškai ją ginti net didžiausia, savo gyvybės kaina. Antsiuvai su mūsų šalies vėliava, karinių pajėgų ir vieneto simbolika žymi ypatingą tarpusavio ryšį, bendrystę, aukščiausio lygio pasitikėjimą ir pasiaukojimą vardan kito, koks tik begali būti tarp ginklo brolių.

Už Tėvynės laisvę kovojusiems partizanams Lietuvos uniforma turėjo didžiulę reikšmę. Uniformą, kuri galėjo apsunkinti jų kovą, padaryti juos lengviau atpažįstamus priešui, jie dėvėjo su pasididžiavimu ir pagarba. Ją saugojo ir puoselėjo net sunkiausiomis sąlygomis – drėgnose ir šaltose miško žeminėse, kęsdami vargą ir nepriteklių.

Kovotojo už Lietuvos laisvę uniforma, antsiuvai su Trispalve ir tamsiu dvigubu kryžiumi žalsvame fone tuomet netekusiems savo valstybės buvo ypatingi simboliai, kurie telkė, neleido palūžti, motyvavo bei įprasmino, kad kova prieš brutalią okupacinę valdžią yra teisėta. Uniformos dėvėjimas pasipriešinimo dalyviams reiškė Nepriklausomos Lietuvos valstybingumo įprasminimą, pasiaukojančią visos Tautos valią ir teisę gyventi laisvoje, suverenioje ir demokratinėje valstybėje.

Dar karo po karo pradžioje 1944 metais partizanai sąmoningai apsisprendė dėvėti uniformą ir atpažinimo ženklus net pačiomis sudėtingiausiomis ir nepalankiausiomis sąlygomis. Tuo jie įkūnijo Lietuvos kariuomenės tęstinumą ir užsitarnavo tarptautinės bendruomenės 1949 m. Ženevos konvencijoje įtvirtintą kombatanto statusą. Tai liudijimas, kad melu, masinėmis represijomis, trėmimais ir žudynėmis primesta mūsų valstybės aneksija buvo neteisėta, grubiai pažeidžianti pamatinius tarptautinės teisės principus.

Giedrius Paulauskas su precizišku tikslumu atkūrė kiekvieną, net mažiausią Lietuvos partizanų uniformos detalę. Jo kartu su Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centru surengta paroda „Laisvės kariai“, kurioje kiekvienas mūsų gali pamatyti rekonstruotą autentišką laisvės kovotojų uniformą, yra svarbus žingsnis atkuriant mūsų šalies istoriją ir partizanus įvardinant tuo, kuo jie iš tiesų buvo – Lietuvos didvyriais.

Laivės kovotojų drąsa ir pasiaukojimas yra moralinis įpareigojimas mums šiandien savo laisvę, valstybę ir jos žmones ginti tol, kol būsime gyvi.


Generolas leitenantas Valdemaras Rupšys

Paroda
Parodos svečiai
Parodos edukacijos

„Laisvės kariai“ eksponavimo laikotarpiu, kiekvieną šeštadienį, vyko nemokami edukaciniai susitikimai, kurių metu parodos autorius Giedrius Paulauskas išsamiai supažindino lankytojus su kiekvienu
parodos eksponatu, papasakojo apie jų atsiradimo istoriją ir dizaino tyrimo eigą.

Parodos edukacijose apsilankė 300 žmonių.

Slapta misija vaikams

„Ieškodami idėjų įgyvendinti parodą, išsikėlėme tikslą, kad ji būtų „gyva”. Nenorėjome ekspozicijos padėti po stikliniu gaubtu. Ieškojome sprendimų, kad parodoje žmogus išjaustų kuo daugiau emocijų”, – pasakoja parodos autorius G. Paulauskas.

Parodoje vaikų lauks užduotis: surasti pasislėpusius žvėrelius, kurių pavadinimai buvo naudojami kaip partizanų slapyvardžiai. „Rengdami parodas pastebėjome, kad dažnai vaikai nesugeba ilgam sukaupti dėmesio. Nenorėjome eiti lengviausiu keliu ir pastatyti stalą su popieriumi ir pieštukais. Taip gimė idėja. Visi ekspozicijoje esantys gyvūnai atkartoja partizanų slapyvardžius. Tai yra puikus būdas vaikams susipažinti su Lietuvos istorija bei praleisti kokybišką laiką parodoje kartu su tėvais”, – teigia M. Urbanavičius.

Vaikai, atlikę užduotį, gaus pažymėjimą su dizainerio G. Paulausko bei M. Urbanavičiaus parašais. Parodos autorius tiki, kad tai puiki idėja, ne tik tėvams, bet ir ateityje galėtų būti ir puiki alternatyva įprastai istorijos pamokai.

Parodos rėmėjai

Aistė Krasuckaitė
ats. mjr. Darius Antanaitis
Rūta Kačkutė
Agnė Andrulevičienė
Dalius Žygelis
Alina Maldžiūnaitė – Žemienė
Daiva Ona Šopienė
Rita Malinauskienė
Eglė Grigaitienė
Vilija Pangonienė
Algirdas Kodis
Stanislovas Kardis
Solveiga Ivlijavienė

Rita Žaibutė
Ana Urliuk
Gražina Cholondač
Teresa Potrebko
Aušra Kirtiklienė
Rita Saunorytė – Norutienė
Miglė Savickaitė
Agnė Kaminskienė
Nerijus Treinys
Eugenijus Peikštenis
Mjr. Donatas Mazurkevičius
Gražina (Gaubaitė) Kriaučiūnienė
Linas Kavaliauskas

Tomas Balžekas
Giedrė Narbutienė
Aloyzas Indrašius
Tomas Kapočius
Lina Krasuckienė
Algirdas Krasuckas
Senelis Jonas Lukošiūnas
Bobutė Joana (Gasiūnaitė) Lukošiūnienė
Mama Vanda (Lukošiūnaitė) Paulauskienė
Tėtis Antanas Paulauskas
Brolis Laimonas Paulauskas
Elena Paulauskė

Scroll to top