Virtuali ekspozicija

Atkurta partizanų uniforma ir jų naudota simbolika.

ŽIŪRĖTI 360° TURĄ

LAIKO JUOSTA 1934 – 1953 M.

PASAULIS

Rugpjūčio 2 d.

Po prezidento Pauliaus fon Hinderburgo mirties Adolfas Hitleris įgijo Reicho prezidento pareigas.

Birželio 15 d.

Sovietų Sąjunga okupuoja Lietuvą: teroras, Lietuvos sovietizacija, deportacijos, spaudos kontrolė.

Liepos mėn.

Lietuvos reokupacijos pradžia, Sovietų valdžios atkūrimas Lietuvoje, represijos, ginkluotoji rezistencija.

Balandžio 4 d.

Įsteigta Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija (NATO) – tarptautinė politinė ir karinė gynybinio pobūdžio sąjunga.

Kovo 5 d.

Mirė Josifas Stalinas.

LIETUVA

Kovo 9 d.

Kaune išleistas įsakymas kariuomenei Nr. 19, skelbiantis kariuomenės uniformos papildytą aprašymą ir dėvėjimo taisykles.

Eksponatas 1
Artilerijos karininko kepurė juodais kantukais su 1934 m. kokarda.

Gegužės 15 d.

Kaune išleistas įsakymas kariuomenei Nr. 45 – atnaujintas kariuomenės uniformos aprašymas ir dėvėjimo taisyklės.

Eksponatas 4
Paskutinis tarpukario Lietuvos karininko išeiginis munduras.

Rugpjūčio mėn.

Eksponatas 11
Giedriaus Paulausko senelis Jonas Lukošiūnas (1919 10 07–2001 08 15) iš Galinių kaimo, Užpalių valsčiaus, Utenos apskrities, tampa partizanu.

Vasario mėn.

Vasario 16 d. priimta LLKS Tarybos Deklaracija.

Eksponatai 5 ir 7
Naujas partizanų kepurės ženklinimas – kokarda ir naujasis partizano ženklas.

Gegužės 30 d.

Į bunkerį įmetus migdomųjų dujų granatą, buvo suimtas LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkas Jonas Žemaitis-Vytautas.
Ši data oficialiai laikoma LLKS ginkluoto pasipriešinimo pabaiga.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO DEKLARACIJA

1949 m. vasario 16 d. Minaičiuose, Prisikėlimo apygardos vadovybės būstinėje deklaracija priimta ir pasirašyta aštuonių Tarybos narių:

LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko:

Vytauto-Jono Žemaičio

LLKS Tarybos narių (pasirašyta abėcėlės tvarka, pagal slapyvardžio pirmą raidę):

Faustas-Aleksandras Grybinas
Kardas-Vytautas Gužas
Merainis-Juozas Šibaila
Naktis-Bronius Liesis
Užpalis-Leonardas Vilhelmas Grigonis
Vanagas-Adolfas Ramanauskas
Žadgaila-Petras Bartkus

1949 M. RUGPJŪČIO 12 D. ŽENEVOS KONVENCIJA

Tarptautinė teisė apibrėžia keturis partizano (kombatanto – teisėto karo veiksmų dalyvio) požymius:

  1. Turi atsakingą už savo pavaldinius vadą;
  2. Turi sutartinį skiriamąjį, gerai matomą iš toli ženklą;
  3. Atvirai nešioja ginklus;
  4. Vykdo savo operacijas laikydamiesi karo įstatymų ir papročių.

EKSPONATAI

1934 m. modelio kepurė
Kepurė – labai svarbus partizanų aprangos akcentas. Dizaineris atkūrė tarpukario Lietuvos artilerijos karininko 1934 m. modelio kepurę su juodais kantukais. Šio modelio ir 1934 m. kokardos buvo pačios populiariausios tarp partizanų.

Partizanų pirštinės
Simbolika – vienas iš svarbiausių partizanų uniformos jungiamųjų elementų. Todėl net vilnonės pirštuotos pirštinės, megztos partizanams, nebuvo paprastos. Jose dažnai figūravo tautiniai simboliai: Lietuvos trispalvė, Vyčio kryžius, bei Vytis.

Tarpukario karininko „galifė” kelnės
Šios kelnės – trumpesnės, siauros ties blauzdomis, kad būtų patogu sukišti į ilgus aulinius batus. Pasiūtos pagal rastas uniformines kelnes sendaikčių turguje. Kad tai – karininko kelnės, išduoda diagonalo audinys, siluetas ir detalės.

Paskutinis tarpukario Lietuvos karininko munduras 1940 m.
Uniforma – tarsi atsakingumo simbolis prieš tautą, vadovybę. Partizanams svarbiausia uniformos dalis buvo švarkas. Atkurtas švarkas yra 1940 metų Tarpukario Lietuvos kariuomenės šventinės uniformos švarko modelis.

1949 m. kokarda
Pokario partizanų kokarda atsiranda po LLKS tarybos prezidiumo, vykusio 1949 m., nutarimo, pagal Broniaus Liesio-Nakties projektą. Partizanai patys gamindavosi kokardas, kurios išplito po visas apygardas.

Karininko milinė
Milinė buvo atkurta iš senos Nyderlandų kariuomenės milinės, nes šiais laikais gauti to laikmečio audinio – tikras iššūkis. Partizanai imdavosi panašių priemonių pasigaminti rūbams – ardydavo senus drabužius.

Žalio rombo fone juodas raudonu kontūru Vyčio kryžius 1949 m.
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) tarybos prezidiumo, vykusio 1949 m. rugpjūčio mėn. 1d., metu buvo pasirašytas įsakymas, nurodantis vieningą simboliką ir skiriamuosius ženklus visiems Lietuvos partizanams.

Žemaičių apygardos partizanų švarkas
1949-1950 m. partizaninio laikotarpio unikalus švarkas. Šį partizanų dėvėtą švarką atkurti teko tik pagal nuotraukas. Šio modelio švarką dėvėjo Žemaičių apygardos partizanai.

Partizanų palaidinė
Partizanų palaidinė buvo labai dažnas drabužis. Pilkos spalvos lininis audinys, austas eglute – laikmetį atitinkantis audinys. Dažniausiai tai būdavo modifikuotos civilių palaidinės. Laikui bėgant partizanų palaidinė tapo uniformos dalimi.

Žieminis maskuojantis apsiaustas
Baltas maskuojamasis apsiautas atkurtas pagal dizainerio senelio Jono Lukošiūno apsiaustą. Dažniausiai labai platūs, nes žiemos metu buvo vilkimi ant žieminės milinės. Ši aprangos detalė buvo labai svarbi, kadangi partizanai turėdavo maskuotis.

Giedriaus Paulausko senelis Jonas Lukošiūnas
1944 metų rugpjūčio mėnesį (būdamas 25 metų) tapo partizanu. Jonas Lukošiūnas partizanu buvo iki 1946 metų liepos mėnesio.

Scroll to top